Privacystatement

TwenteXL

TwenteXL B.V. gevestigd aan Aanslagsweg 18, 7622 LD te BORNE, is verantwoordelijk voor beheer en verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.twentexl.nl Aanslagsweg 18 7622 LD BORNE +31742660100
T.A.M. Evers is de Functionaris Gegevensbescherming van TwenteXL. Hij is te bereiken via t.evers@twentexl.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

TwenteXL heeft enkele van uw persoonsgegevens opgeslagen doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (inschrijven voor personeelsbemiddeling of sollicitatie). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten via onze website (zoekprofiel, wensen m.b.t. uw carrière). TwenteXl heeft met haar dienstverlening in geen geval de intentie, gegevens te verzamelen over website bezoek.
 • De gebruikelijke data opgenomen in een Curriculum Vitae

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens opslaan

TwenteXL beheert uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening m.b.t.
  personeelsbemiddeling uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Geautomatiseerde besluitvorming
 • TwenteXL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TwenteXL) tussen zit.
 • Uitdrukkelijk is dit niet van toepassing.
 • TwenteXL gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Otys Recruitment Technology Software, voor gegevens beheer en selectiemogelijkheid ten behoeve van personeelsbemiddeling (vaste banen).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TwenteXL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren gericht op het kunnen bemiddelen van uw kandidatuur voor een nieuwe arbeidspositie (vaste posities), nu of in de toekomst, dus gericht op uw wensen m.b.t. carrière ontwikkeling. Wilt u dat uw kandidatuur wordt uitgeschreven, dan kunt u dat doorgeven via: info@twentexl.nl

Niet delen van persoonsgegevens met derden

TwenteXL verkoopt nooit en te nimmer gegevens van ingeschreven kandidaten en verstrekt deze aan niemand, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming ten behoeve vaneen vacature bij een opdrachtgever van TwenteXL, waar u zelf interesse in hebt getoond. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (het verwerken van uw curriculum vitae in onze database, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TwenteXL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TwenteXL gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor het aanhouden van uw gegevens in te trekken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@twentexl.nl. TwenteXL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TwenteXL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@twentexl.nl